FotoalbumHer blir det bilder av Lussi og Popit sine valper.
                    Født 23.03.13
Merubas Lucky Star, "JUNI"
Jente F. nr 1/ Rosa
 -   Født - Vekt  :  165 gr
                                    1-uke-    II  :   246 II
                                    2-uker-   II  :   334 II
                                    3-uker-   II  :   460 II
                                    4-uker-   II  :   578 II
                                    5-uker-   II  :   758 II
                                    7-uker-   II  : 1050 II
Merubas Endless Love, "ODIN"
Gutt F. nr 2 / Sort
-   Født - Vekt :  152 gr
                                  1-uke-    II :   248 II
                                  2-uker-   II :  375  II
                                  3-uker-   II :  486  II
                                  4-uker-   II :  625  II
                                  5-uker-   II :  860  II
                                  7-uker-   II : 1340 II
Merubas Prince Charming, "KITO"
Gutt F.nr 3 / Rød
-   Født - Vekt: 158 gr
                                 1-uke-   II  : 225 II
                                 2-uker-  II  : 314 II
                                 3-uker-  II  : 422 II
                                 4-uker-  II  : 502 II
                                 5-uker-  II  : 640 II
                                 7-uker-  II  : 877 II
Merubas Red Shadow, "KAZAN"
Gutt F.nr 4 / Blå
-   Født - Vekt: 138 gr
                               1-uke-    II  : 203 II
                               2-uker-   II  : 295 II
                               3-uker-   II  : 392 II
                               4-uker-   II  : 476 II
                               5-uker-   II  : 599 II
                               7-uker-   II  : 905 II
Merubas Dancing Queen, "STELLA"
Jente F.nr 5 / Gul
-   Født - Vekt: 173 gr
                                  1-uke-   II  : 249  II
 
                                             2-uker-  II  : 368  II
                                  3-uker-  II  : 524  II
                                  4-uker-  II  : 676  II
                                  5-uker-  II  : 885  II
                                  7-uker-  II  :1280 II