Fra Venstre, minst, nestminst, så de tre største jentene. 3 døgn gamle :-)