3 Gutter og 1 Jente

     

 

NIKKI OG ELLEVILL BEBBISER

 

Født 28.03.16

 

Merubas Wildest Dream - Nummis (gul) 

                           F:Vekt - 186 gr

                           1 Uke   - 313 gr 

                           2 uker  - 498 gr

                           3 uker  - 675 gr

                           4 uker  - 895 gr

                           5 uker  - 950 gr

                           6 uker- 1117 gr

                           7 uker- 1300 gr

                           8 uker- 1690 gr 

 

 

 Merubas Force Of Magic - Cosimo (grønn)

                              F.Vekt - 174 gr

                              1 Uke  - 290 gr

                              2 uker - 506 gr

                              3 uker - 707 gr

                              4 uker - 1002 gr

                              5 uker - 1120 gr

                              6 uker - 1294 gr

                              7 uker - 1545 gr

                              8 uker - 2020 gr

 

 

 Merubas Feel The Spirit - Bobby (blå)

                            F.Vekt - 196 gr

                            1 Uke  - 396 gr

                            2 uker - 635 gr

                            3 uker - 864 gr

                            4 uker - 1176 gr

                            5 uker - 1350 gr

                            6 uker - 1700 gr

                            7 uker - 2125 gr

                            8 uker - 2690 gr

                                        

 

 

 

 Merubas Dream Of Glory - Fleur (rød)

                           F.Vekt - 187 gr

                           1 Uke  - 372 gr

                           2 uker - 546 gr

                           3 uker - 795 gr

                           4 uker - 1012 gr

                           5 uker - 1113 gr

                           6 uker - 1220 gr

                           7 uker - 1400 gr

                           8 uker - 1860 gr