Vaksinasjon

Vaksinering, hund og katt

 

 

Alle hunder og katter bør vaksineres jevnlig. Vi vaksinerer mot svært smittsomme sykdommer som i de fleste tilfellene er dødelige. Heldigvis ser vi ikke disse sykdommene så ofte hos hund da hundeeiere generelt er flinke til å vaksinere hundene siden. Det er derimot ikke uvanlig at vi får inn en katt som er svært syk, og som har blitt smittet fordi den ikke var vaksinert. Vaksinering er med andre ord en billig forsikring for å holde dyret ditt friskt så lenge som mulig. Vi har alle et felles ansvar i forhold til å bekjempe disse smittsomme sykdommene, og ved å ikke ta seg råd eller tid til å vaksinere er man med på å øke sjansen for at sykdommene sprer seg til andres hunder og katter. Det er ikke nødvendig å vaksinere kaniner i Norge, men ildere bør vaksineres årlig. 

Vaksinasjon av hund:

Her på klinikken grunnvaksinerer vi alle hunder med en fire-komponents-vaksine kalt Nobivac DHPPi. Den beskytter mot Valpesyke ("D"- canine Distemper), smittsom leverbetennelse ("H" - Hepatitt), Parvo ("P"), og Parainfluensa ("Pi"). Sistnevnte er en del av Kennelhostekomplekset.
Valpesyke: Dette er en dødelig sykdom forårsaket av paramyxovirus. Symptomene er feber, hoste, oppkast og diaré, kort sagt ganske diffuse symptomer som lett kan forveksles med andre, mer vanlige sykdommer. Den kalles valpesyke fordi valper er spesielt utsatt, men den kan også gi sykdom hos voksne hunder. Takket være vaksinasjonsprogram har vi ikke hatt valpesyke i Norge de siste 20 årene, men det har vært epidemier i nabolandene våre, og derfor er det viktig å beskytte hunden din mot denne sykdommer.


Smittsom leverbetennelse: Dette er også en virus-sykdom, som angriper leveren. Symptomene er magesmerter, oppkast, diaré, feber og slapphet. Sykdommen kan være dødelig. Heldigvis er denne sykdommen også sjelden på hund i Norge, og dette er takket være vaksinasjonsprogrammet. Imidlertid kan reven være smittebærer slik at sykdommen er en reell trussel, og det har blant annet vært tilfeller på østlandet de siste årene.

Parvo: Parvo er en virus-sykdom som hovedsakelig angriper valper. Den gir kraftig diaré, oppkast og dehydrering, ofte med døden til følge. Hjertet hos valper kan også affiseres. Det er viktig at tispa vaksineres mot parvo før hun skal valpe. Da får valpene også beskyttelse via morsmelken. Mange oppdrettere vaksinerer valpene når de er 8 uker. Disse valpene må også vaksineres når de er 12 uker.

Kennelhoste: Kennelhoste er den sykdommen i vaksine-regimet som er vanligst i Norge. Sykdommen skyldes en kombinasjon av bakterier (blant annet Bordetella bronchiseptica) og virus (blant annet parainfuensavirus), og gir infeksjon i de øvre luftveiene. Luftrøret kan bli så irritert at hunden hoster til den brekker seg. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan utvikle seg til lungebetennelse eller bronkitt. Syke dyr må holdes i ro i lang tid, ofte et par måneder, og dette er en "seig" sykdom å bli kvitt. Kennelhoste smitter lett, og er vanligst hos hunder som er på kennel eller utstilling. Vaksinerte dyr kan også bli syke, men symptomene er da mildere og forløpet av kortere varighet.

Hvor ofte bør man vaksinere?

Beskyttelsen mot de tre mest alvorlige av disse sykdommene (valpesyke, leverbetennelse og parvo) har tre års varighet etter grunnvaksinen, og trenger dermed bare å gis hvert tredje år. Beskyttelsen mot kennelhoste har derimot kun varighet et år, og hunden bør derfor få denne hvert år. Vi bruker da gjerne nesesprayvaksinen Nobivac BbPi som inneholder to komponenter i kennelhostekomplekset (Bordetella bronchiceptica(Bb) og Parainfluensa(Pi)). Enkelte hunder, særlig av små raser, syns denne nesesprayen er ubehagelig, og da gir vi heller den 'gammeldagse' sprøyten med vaksine slik vi gjorde tidligere. Denne vaksinen beskytter kun mot Parainfluensa-viruset.  


Når bør man vaksinere?
Valper bør vaksineres når de er 12 uker gamle, eventuelt også når de er 8 uker, og revaksineres ett år senere. Dersom valpen ikke er utsatt for smittepress fra andre hunder fra den er 8 til den er 12 uker, er det ikke nødvendig med den første vaksinen. Men en 8 uker gammel valp får ikke lenger særlig beskyttelse fra mor, og bør vaksineres dersom en er usikker på om den er utsatt for smitte fra andre hunder.

 

Lagt ut med tillatelse fra : www.vennesla.dyreklinikk.no

 

KILDE: Vennesla dyreklinikk